D-FORM suojaöljy

Biohajoava suojaöljy

Category:

D-FORM Suojaöljy on monikäyttöinen biohajoava suojaöljy betoni- ja kaivosteollisuuteen. Se soveltuu lähes kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suojausta betonin kanssa tekemisissä olevissa laitteissa : betoni-sekoittimet ,betonin-pumppaus autot ja ruiskutuslaitteet. Öljy on CEC-L-33-A 94 normin mukaan nopeasti biohajoava (>80 %, 21 päivässä).

Käyttöohje :

D-FORM Suojaöljy on valmis tuote, joka voidaan levittää kaikilla tavanomaisilla tavoilla. Pysyy hyvin pystysuorilla pinnoilla.

Ei aiheuta yleisesti ongelmia betonin laadulle sekoittimissa.

Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä tilassa.

Pakkaukset

200 l tynnyri ja 1000 l IBC

Käyttöturvallisuus

Ei vaarallinen tuote ympäristölle.

Kuljetus

Ei luokiteltu tuote.

Väri 4,0 DIN ISO 2049
Tiheys / 15°C 880 kg/m 3 DIN 51 757
Viskositeetti / 40 oC 15 mm2/s DIN 51 562
Leimahduspiste >180 oC DIN EN ISO 2592
Jähmepiste DIN ISO 3016
Happoluku n. 6 mg/KOH/g DIN 51 558
Vaarallisuus vesistöill WGK, luokka 1
Riittoisuus n. 8 – 14 g/m2

Lataa tuotekortti: D-FORM Suojaöljy